bảng giá dịch vụ nhập hàng trung quốc

Giá sản
phẩm
trên Web
Phí ship nội
địa Trung
Quốc
Phí dịch vụ
mua hàng
Phí vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam
Phí phát
sinh tùy
chọn

Bảng giá chi tiết

 

2. Bảng phí dịch vụ mua hàng

Giá trị đơn hàng Phí mua hàng Hạn mức cọc
Trên 100 triệu 1% 70%
Từ 20 – 100 triệu 2% 70%
Từ 2 - 20 triệu 2.5% 70%
Dưới 2 triệu 3% 70%
Lưu ý:
 1. Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị tiền hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc) * % phí dịch vụ
 2. Đối với những đơn hàng có phí dịch vụ dưới 5.000đ sẽ được làm tròn thành 5.000đ.

3. Phí vận chuyển quốc tế (từ kho Trung Quốc – Việt Nam)

Cân nặng (Kg) Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng
Trên 200kg 26.000đ 32.000đ 32.000đ
Từ 50 - 200kg 27.000đ 33.000đ 33.000đ
Dưới 50kg 28.000đ 34.000đ 34.000đ
Khối lượng (M3) Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng
Trên 50m3 Thương lượng Thương lượng Thương lượng
Trên 20m3 - 50m3 2.800.000đ 3.400.000đ 3.400.000đ
Từ 10m3 - 20 m3 3.000.000đ 3.600.000đ 3.600.000đ
Dưới 10m3 3.200.000đ 3.800.000đ 3.800.000đ

4. Bảng giá vận chuyển hàng theo lô > 100Kg (Cùng một mặt hàng)

Cân nặng (Kg) Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng
Từ 100kg - 500kg 22.000đ 27.000đ 27.000đ
Từ 500 - 1 tấn 20.000đ 26.000đ 26.000đ
Trên 1 tấn Thương lượng Thương lượng Thương lượng

5. Phí kiểm đếm

Số lượng SP/Đơn lớn Mức thu phí (nghìn/1sp) Mức thu phí sp phụ kiện (sp <10 tệ )
Từ 1 - 5 sản phẩm 5.000đ 2.500đ
Từ 6 - 20 sản phẩm 3.000đ 2.000đ
Từ 21 - 100 sản phẩm 2.000đ 1.500đ
Từ 101 - 500 sản phẩm 1.500đ 1.000đ
Từ 501 - 10000 sản phẩm 1.000đ 800đ
Lưu ý:
 1. Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
  - Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh/hàng.
  - Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
  • Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
  • Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
 2. Quy tắc làm tròn
  - Khối lượng đơn hàng sẽ được làm tròn theo 0.3kg
  VD: Đơn hàng có trọng lượng: Dưới 0.1kg thì sẽ được làm tròn lên 0.5kg, Đơn hàng có trọng lượng trên 0.5kg sẽ không làm tròn.
 3. Tính giá vận chuyển khi hàng về
  Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
 4. Hàng theo lô
  - Hàng lô là lô hàng chỉ có một mặt hàng với tổng cân đơn hàng > 100kg (Không áp dụng đối với các mặt hàng khó đi như các mặt hàng nhạy cảm, thuốc lá điện tử, fake) - Quý khách khi lên đơn hàng sẽ báo với nhân viên công ty trước khi lên đơn để chúng tôi tách riêng hàng lô và hàng tạp nếu không báo sẽ bị tính vào hàng order - Hàng lô sẽ tính cân nặng hoặc khối nên quý khách tự cân đối tính quy đổi để biết hàng sẽ được tính khối hay tính cân hoặc có thể cung cấp kích thước cân nặng từng kiện để nhân viên công ty tính giúp quý khách

6. Phí dịch vụ phát sinh tùy chọn

  Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng gỗ 20 tệ 1 tệ

7. Cấp độ thành viên

Tên cấp độ Tổng giá trị giao dịch Chiết khấu phí dịch vụ % đặt cọc
100.000.000đ - 300.000.000đ 5% 70%
  300.000.000đ - 800.000.000đ 10% 70%
    800.000.000đ - 1.500.000.000đ 15% 70%
      1.500.000.000đ - 2.500.000.000đ 20% 70%
        2.500.000.000đ - 5.000.000.000đ 25% 70%
          5.000.000.000đ - 10.000.000.000đ 30% 70%
            Trên 10.000.000.000đ 35% 70%

Liên hệ:

Hà Nội

Hotline: 0387.897.988

Hồ Chí Minh

Hotline: 0387.897.988

Kho Bằng Tường - Quảng Tây

Hotline: 18275942991