bảng giá dịch vụ nhập hàng trung quốc

Giá sản
phẩm
trên Web
Phí ship nội
địa Trung
Quốc
Phí dịch vụ
mua hàng
Phí vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam
Phí phát
sinh tùy
chọn

Bảng giá chi tiết

2. Bảng phí dịch vụ mua hàng

Giá trị đơn hàng Phí mua hàng Hạn mức cọc
Trên 100 triệu 1% 70%
Từ 100 – 200 triệu 2% 70%
Từ 50 - 100 triệu 2.5% 70%
Dưới 50 triệu 3% 70%
Lưu ý:
 1. Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị tiền hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc) * % phí dịch vụ
 2. Đối với những đơn hàng có phí dịch vụ dưới 5.000đ sẽ được làm tròn thành 5.000đ.

3. Phí vận chuyển quốc tế (từ kho Trung Quốc – Việt Nam)

Cân nặng (Kg) Hà Nội Hồ Chí Minh
Trên 200kg 28.000đ 34.000đ
Từ 50 - 200kg 29.000đ 35.000đ
Dưới 50kg 30.000đ 36.000đ
Khối lượng (M3) Hà Nội Hồ Chí Minh
Trên 20m3 3.200.000đ 3.600.000đ
Từ 10m3 - 20 m3 3.300.000đ 3.700.000đ
Dưới 10m3 3.400.000đ 3.800.000đ
Lưu ý:
 1. Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
  - Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh/hàng.
  - Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
  • Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
  • Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
 2. Quy tắc làm tròn
  - Khối lượng đơn hàng sẽ được làm tròn theo 0.3kg
  VD: Đơn hàng có trọng lượng: Dưới 0.1kg thì sẽ được làm tròn lên 0.5kg, Đơn hàng có trọng lượng trên 0.5kg sẽ không làm tròn.
 3. Tính giá vận chuyển khi hàng về
  Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.

4. Phí dịch vụ phát sinh tùy chọn

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng gỗ 20 tệ 1 tệ

Liên hệ:

Hà Nội

Hotline: 0933.861.787

Hồ Chí Minh

Hotline: 0933.861.787

Kho Bằng Tường - Quảng Tây

Hotline: 18275942991