04/04/2021

Để giúp Quý Khách hàng dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nặng, cồng kềnh. MUAHANGCHINA thông báo về cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:

I. Các loại cân nặng

1. Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng.

Quy chuẩn Cân nặng thực Quy cách làm tròn
Cân (kg) <=0.5 0.5
> 0.5 Không làm tròn

2. Cân nặng quy đổi:

Cân quy đổi là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

– Cân nặng quy đổi ra cân (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm)x Cao (cm)/6.000

– Công thức quy đổi ra thể tích (m3) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) /1.000.000

Quy định tính phí cân nặng – Mua Hàng China

Một kiện hàng có cân nặng thực tế là 4 kg. Với kích thước là: Dài: 35cm, Cao: 25cm, Rộng: 30cm

Quy đổi ra thể tích là:
Dài 35cm x Rộng 30cm x Cao 25cm/1.000.000 = 0.02625 m3

Quy đổi ra cân là:

Dài 35cm x Rộng 30cm x Cao 25cm/6.000 = 4,375kg

Ta có, Kiện hàng này có cân nặng thực tế (4kg) < cân quy đổi (4,375kg)

Như vậy, MUAHANGCHINA sẽ tính phí vận chuyển của kiện hàng này theo cân nặng quy đổi.

II. QUY ĐỊNH CỦA MUAHANGCHINA

✅ 1. Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, MUAHANGCHINA sẽ tính phí vận chuyển (PVC) theo cân nặng quy đổi.
Nếu cân nặng quy đổi < hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, MUAHANGCHINA tiến hành tính PVC theo cân nặng thực tế.

✅ 2. MUAHANGCHINA mặc định tính PVC theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng và chủ động truy thu tiền PVC còn thiếu nếu trước đó kiện hàng chưa được tính PVC theo đúng Quy định của chính sách.

✅ 3. MUAHANGCHINA sẽ cân, đo kích thước thực tế của kiện hàng tại Kho và sẽ áp dụng đúng Quy tắc tính phí trên mà không có trách nhiệm thông báo lại đối với mỗi đơn hàng cụ thể.

Trường hợp muốn kiểm tra cách tính phí, khi nhận hàng. Khách hàng có thể đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức quy đổi, gửi hình ảnh xác thực kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của MUAHANGCHINA (nếu cần).